Ontwerpgebied

Uit ROSA Wiki
Id-f999237a-0804-4d8d-a44e-39355efdd574
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Ontwerpgebied
Overzicht
Type  : Metamodel


Meer informatie
ROSA
Grouping Ontwerpgebied ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (DataObject) Gegevens De architectuur bevat principes die in lijn zijn met beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Principle) Principe Het beleid en de doelstellingen die geformuleerd zijn door onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet). Hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen en doelstellingen, op gebieden zoals standaardisatie en privacy bescherming. Beleid en doelstellingen zijn in lijn met de (lange termijn) visie van de respectievelijke organisaties en voldoen aan (implementeren) wetgeving. Concrete uitwerkingen van beleid en doelstellingen zijn afspraken zoals standaarden en ontwerpkaders. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Goal) Beleid en doelstellingen Een Ketenfunctie beschrijft wat het onderwijsdomein doet, onafhankelijk van hoe (en door wie) het wordt uitgevoerd. Invulling van de ketenfuncties geschiedt via (keten)processen, waarbij in de regel verschillende actoren vanuit diverse rollen betrokken zijn. ==Attributen== * Toelichting (BusinessFunction) Ketenfunctie Driver Visie Een Ketenproces is een generieke weergave van hoe de samenwerking tussen partijen in de onderwijsketen is vormgegeven. Een ketenproces geeft inzicht in: - rollen en verantwoordelijkheden - zeggenschappen ten aanzien van gegevens - gebruikte referentiecomponenten en afspraken - wet en regelgeving (indien van toepassing) (BusinessInteraction) Ketenproces Een referentiegegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten. Referentiegegevens zijn gerelateerd aan KOI begrippen. ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (BusinessObject) Referentie gegevenssoort Een applicatie is een concrete implementatie van een of meer referentiecomponenten. ==Attributen== * Type=Applicatie * Toelichting * Toepassingsgebied * Werkingsgebied * Eigenaar * Externe verwijzing (ApplicationComponent) Applicatie Een referentiecomponent is een conceptueel systeem dat een verzameling van functionaliteiten biedt (implementeert) en processen en functies in keten of organisatie ondersteunt. ==Attributen== * Type=Referentiecomponent (ApplicationComponent) Referentie component Een functionaliteit is een complete basisfunctie die relevant is voor business / eindgebruiker. (ApplicationService) Functionaliteit Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. (Requirement) Afspraak Driver Wet en regelgeving RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:10:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:10:33 CEST


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Ontwerpgebied (ROSA)
Details Ontwerpgebied
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-f999237a-0804-4d8d-a44e-39355efdd574
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-f999237a-0804-4d8d-a44e-39355efdd574
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ontwerpgebied