Een gemeenschappelijk IAA-stelsel

Uit ROSA Wiki
Id-f93fc51c-2c54-4555-af9f-0036db84eada
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Een gemeenschappelijk IAA-stelsel
Overzicht
Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel
Uitspraak  : Een gemeenschappelijk IAA-stelsel
Type  : Basisprincipe
Stelling  : Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Het onderwijsdomein gebruikt voor identificatie, authenticatie één gemeenschappelijk IAA-stelsel (Principle) Een gemeenschappe- lijk IAA-stelsel Het onderwijsdomein beschermt de privacy op basis van dataminimalisatie, reductie van koppelbaarheid en user consent (Goal) Privacy by design Een onderwijsvolger wordt in administraties en processen van onderwijsinstellingen geïdentificeerd aan de hand van een onderwijsidentiteit (Principle) Onderwijsidenti- teit We streven naar verkleining van de digitale sleutelbos van de leerlingen, docenten en overige medewerkers (Principle) Minimalisering van de digitale sleutelbos Een vertrouwensfunctie wordt ingericht, die verantwoordelijk is voor koppelingen, verstrekkingen en toepassingen van identiteiten. (Principle) Vertrouwensfun- ctie Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs (Goal) Terugdringen administratieve lasten ApplicationComponent Onderwijs serviceregister IAA heeft betrekking op Identificatie, Authenticatie en Autorisatie ten behoeven van toegang en distributie in de onderwijsketens. Doelen en principes in dit ontwerpgebied en de daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het vinden van aansluiting op de onderwijsbrede IAA-architectuur. (Grouping) IAA De gemeenschappelijke IAA-infrastructuur is veilig en betrouwbaar, conform afsprakenstelsel (Principle) Veilige IAA infrastructuur conform afsprakenstelsel InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 20-01-2019 21:23:07 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-01-2019 21:23:07 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Een gemeenschappelijk IAA-stelsel (ROSA)
Details Een gemeenschappelijk IAA-stelsel
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-f93fc51c-2c54-4555-af9f-0036db84eada
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-f93fc51c-2c54-4555-af9f-0036db84eada
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Een gemeenschappelijk IAA-stelsel