Aanmelden bij ontvangende instelling

Uit ROSA Wiki
Id-ee5d4187-05ea-442b-88de-ea60aa3a96a1
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessProcesses > Aanmelden bij ontvangende instelling
Overzicht
Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding.
Type  : Bedrijfsproces

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
ROSA
Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgegev- ens Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens resultaat Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]] (BusinessObject) Aanvullende deelnamegegev- ens Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden (BusinessObject) Inschrijfgegeve- ns BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]] (BusinessObject) Aanvullende resultaatgegeve- ns Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens deelname Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. (ApplicationComponent) Digitaal aanmeldformuli- er systeem Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon BusinessRole Onderwijsvolge- r AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:05:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:05:53 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Aanmelden bij ontvangende instelling (ROSA)
Details Aanmelden bij ontvangende instelling
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-ee5d4187-05ea-442b-88de-ea60aa3a96a1
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-ee5d4187-05ea-442b-88de-ea60aa3a96a1
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aanmelden bij ontvangende instelling