Id-ebd55f1a-72ee-4d27-a1db-466c05bd1a03

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Vormen > Id-ebd55f1a-72ee-4d27-a1db-466c05bd1a03
ArchiMate-vorm Id-ebd55f1a-72ee-4d27-a1db-466c05bd1a03
Vorm-id  : Id-ebd55f1a-72ee-4d27-a1db-466c05bd1a03
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Centrale indicatoren (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 541
Y-coördinaat  : 408
Z-coördinaat  : 7
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :