5

Uit ROSA Wiki
Id-e49366a1-091a-4683-8501-68e9eafc2c0e
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-relatie 5
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : Id-e49366a1-091a-4683-8501-68e9eafc2c0e
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Bureau leerplicht (BusinessRole)
Label  : 5
Benaming  : deelname
Beschrijving  : Communicatie met leerplichtabmtenaar
Referentie  : leerplichtwet 1969. ROSA: Ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht.
ArchiMate-views  :