Beschikbaar stellen en verzamelen metadata

Uit ROSA Wiki
Id-e3be1b6e-82e6-4938-bbf9-608fe878897b
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Beschikbaar stellen en verzamelen metadata


Overzicht
Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld. (Requirement) Beschikbaar stellen en verzamelen metadata Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering BusinessInteraction Educatieve contentketen Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelencatalogu- s Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content (ApplicationComponent) Metadataharvester Database met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een [[Leermiddelencatalogus]] en toegevoegd worden middels een [[Metadataharvester]] (ApplicationComponent) Repository educatieve content Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatieve content Grouping KOI Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel (KOI) Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een [[Leereenheid]], en kan, wanneer het wordt ingezet bij een [[Onderwijsactiviteit]], gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets (KOI) AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:05:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:05:57 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Beschikbaar stellen en verzamelen metadata
View-id  : Id-e3be1b6e-82e6-4938-bbf9-608fe878897b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Beschikbaar stellen en verzamelen metadata