Id-d90c069c-faf0-4336-89a6-6f3e65a6ce26

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Aanvullende persoonsgegevens > Verbindingslijnen > Id-d90c069c-faf0-4336-89a6-6f3e65a6ce26
ArchiMate-verbindingslijn Id-d90c069c-faf0-4336-89a6-6f3e65a6ce26
Verbindingslijn-id  : Id-d90c069c-faf0-4336-89a6-6f3e65a6ce26
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Aanvullende persoonsgegevens
ArchiMate-relatie  : Latende instelling => Onderwijsinstelling (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-29f67e8e-8240-46cc-9d9b-1d5c60946927 (Latende instelling)
Naar vorm  : Id-0ea12452-f8bc-492e-b240-400101f0a7df (Onderwijsinstelling)
Z-coördinaat  : 18
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :