6

Uit ROSA Wiki
Id-d8e76fa9-31f4-4eaa-9855-8b9b20df2a34
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-relatie 6
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : Id-d8e76fa9-31f4-4eaa-9855-8b9b20df2a34
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Zorgaanbieder (BusinessRole)
Label  : 6
Benaming  : deelname
Beschrijving  : communicatie met de zorgketen
Referentie  : zie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht), zie ook H5 WMO. ROSA: ketenfunctie zorg en begeleiding
ArchiMate-views  :