Id-d0b880f7-11c7-4182-87fd-e908325e2f3c

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Uitschrijven > Verbindingslijnen > Id-d0b880f7-11c7-4182-87fd-e908325e2f3c
ArchiMate-verbindingslijn Id-d0b880f7-11c7-4182-87fd-e908325e2f3c
Verbindingslijn-id  : Id-d0b880f7-11c7-4182-87fd-e908325e2f3c
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Uitschrijven
ArchiMate-relatie  : Beschikbaar stellen =>  (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-35fae450-1483-4a5c-9749-1ed27d9483c6 (Beschikbaar stellen)
Naar vorm  : [[]] (
The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
)
Z-coördinaat  : 33
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :