Id-caf9fce2-a36b-49d7-bef7-8860e049e350

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Vormen > Id-caf9fce2-a36b-49d7-bef7-8860e049e350
ArchiMate-vorm Id-caf9fce2-a36b-49d7-bef7-8860e049e350
Vorm-id  : Id-caf9fce2-a36b-49d7-bef7-8860e049e350
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-b8f0acc9-439c-49e5-bdd2-419ccec738df
ArchiMate-element  : Indicatoren (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 779
Y-coördinaat  : 852
Z-coördinaat  : 27
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :