Id-c89d02d8-89b0-41a9-a92c-612b485b2b0f

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Verbindingslijnen > Id-c89d02d8-89b0-41a9-a92c-612b485b2b0f
ArchiMate-verbindingslijn Id-c89d02d8-89b0-41a9-a92c-612b485b2b0f
Verbindingslijn-id  : Id-c89d02d8-89b0-41a9-a92c-612b485b2b0f
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
ArchiMate-relatie  : Onderwijsinstelling => Indicatoren (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-2d1aaddd-025c-4f2a-9a21-aebe570de287 (Onderwijsinstelling)
Naar vorm  : Id-60aac6e1-a9c2-42e8-b082-4e5e27240905 (Indicatoren)
Z-coördinaat  : 57
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :