Sectorale onderwijsondersteunende organisaties

Uit ROSA Wiki
Id-c4d4037d-c453-4585-a230-fc2d3e6897fa
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessRoles > Sectorale onderwijsondersteunende organisaties
Overzicht
Type  : Rol
Werkingsgebied  : PO-ondersteunende organisaties,VO-ondersteunende organisaties,BVE-ondersteunende organisaties,HO-ondersteunende organisaties

Toegewezen aan processenHeeft zeggenschappen overWordt vervuld doorGerelateerde KOI-begrippenKomt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Sectorale onderwijsondersteunende organisaties (ROSA)
Details Sectorale onderwijsondersteunende organisaties
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-c4d4037d-c453-4585-a230-fc2d3e6897fa
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-c4d4037d-c453-4585-a230-fc2d3e6897fa
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Sectorale onderwijsondersteunende organisaties