De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens

Uit ROSA Wiki
Id-c2b273bd-7797-4438-9d43-4d7c1b5a48c8
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens
Overzicht
De onderwijsvolger wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken
Uitspraak  : De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens
Implicaties  : Transparantie betekent dat het voor de onderwijsvolger duidelijk moet zijn bij welke organisatie welke gegevens over hem zijn opgeslagen. Regie betekent dat de onderwijsvolger in staat wordt gesteld deze gegevens (her) te gebruiken en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken. Daarbij is het niet noodzakelijk dat gegevens centraal worden beheerd en opgeslagen, maar dat gegevens op het moment dat het nodig is, opgehaald kunnen worden bij de bron. Dus geen centraal dossier, maar een samenstelling van diensten.
Rationale  : Om de onderwijsvolger optimaal te kunnen ondersteunen in zijn ontwikkeling en groei zal de informatiehuishouding voor de burger zelf ook transparant moeten zijn en is het noodzakelijk dat hij regie kan voeren op zijn eigen (onderwijs)gegevens.
Stelling  : De onderwijsvolger wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken
Type  : Basisprincipe

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
De onderwijsvolger wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken (Principle) De onderwijsvolge- r voert regie op zijn eigen onderwijsgegev- ens Burgers ondersteunen bij een leven lang leren over de grenzen van instituten heen (Goal) Leven lang leren Burgers krijgen een eigen 'digitale ruimte', waarmee zij inzicht en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die over hen in het onderwijsveld zijn opgeslagen. (Principle) Persoonlijke digitale ruimte Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op de doelen en principes die de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren bevorderen. Deze doelen en principes zijn kaderstellend voor de ROSA zelf, en worden langs andere ontwerpgebieden doorvertaald naar concrete ontwerpkaders. (Grouping) Bovensectorale samenwerking Van gegevens die in ketenprocessen worden uitgewisseld, is duidelijk welke partijen welke zeggenschapsrechten over die gegevens hebben. (Principle) Zeggenschap in kaart Het onderwijsdomein beschermt de privacy op basis van dataminimalisatie, reductie van koppelbaarheid en user consent (Goal) Privacy by design InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 17-01-2019 00:30:28 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 17-01-2019 00:30:28 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens (ROSA)
Details De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-c2b273bd-7797-4438-9d43-4d7c1b5a48c8
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-c2b273bd-7797-4438-9d43-4d7c1b5a48c8
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens