VVE Kinderopvangorganisatie

Uit ROSA Wiki
Id-c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessRoles > VVE Kinderopvangorganisatie
Overzicht
Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Werkingsgebied  : VVE Kinderopvangorganisaties
Type  : Rol

Toegewezen aan processenHeeft zeggenschappen overWordt vervuld doorGerelateerde KOI-begrippenKomt voor in andere modellen
Zie ook:
  • VVE Kinderopvangorganisatie (ROSA)
Details VVE Kinderopvangorganisatie
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-c2257cd1-04c4-4061-88be-7da194b7fe44
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : VVE Kinderopvangorganisatie