Toetsing en diplomering

Uit ROSA Wiki
Id-c1b415e0-6c07-4df3-98f6-cdd3c54a493a
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessFunctions > Toetsing en diplomering
Overzicht
Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald, eventueel gevolgd door het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger.
Type  : Ketenfunctie

KetenprocessenBetrokken partijenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
ROSA
Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald, eventueel gevolgd door het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger. (BusinessFunction) Toetsing en diplomering BusinessInteraction Kwalificeren en diplomeren BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren (Requirement) Caliper Analytics Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI. (Requirement) Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) BusinessFunction Onderwijs De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. (Requirement) ECK iD Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersgeg- evens (iUD) QTI staat voor question and test interoperability en maakt het mogelijk om test-items en toetsen tussen verschillende toetssystemen en leeromgevingen te delen. (Requirement) IMS QTI (Question & Test Interoperability) Experience API: Metingen van leeractiviteiten en effectiviteit consistent registreren en communiceren. (Requirement) xAPI De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen. (Requirement) Dutch Exam Profile (DEP) Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school. (Requirement) EDEXML AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2018 15:58:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 15:58:37 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Toetsing en diplomering (ROSA)
Details Toetsing en diplomering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-c1b415e0-6c07-4df3-98f6-cdd3c54a493a
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-c1b415e0-6c07-4df3-98f6-cdd3c54a493a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toetsing en diplomering