Overdragen overstapdossier

Uit ROSA Wiki
Id-be14142b-3f17-48a0-acec-e0eaff5d87dd
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessProcesses > Overdragen overstapdossier
Overzicht
Type  : Bedrijfsproces

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
ROSA
BusinessProcess Overdragen overstapdossier BusinessInteraction Overstap naar andere school BusinessProcess Samenstellen onderwijskundi- g rapport De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadminis- tratiesysteem De overdracht van een overstapdossier vindt plaats tussen twee expliciet bekende partijen (latende instelling en ontvangende instelling). (BusinessProcess) Uitvoeren overdracht overstapdossier Onderwijsinstelling vraagt toestemming voor overdracht (op het VO) of geeft inzage in het dossier (op het PO), voorafgaand aan de overdracht van het overstapdossier aan de ontvangende instelling. (BusinessProcess) Toestemming of inzage overstapdossier BusinessObject Overstapdossier Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld. Dit systeem wisselt informatie uit met administratiesystemen van latende en ontvangende adminitraties, zodat beiden de feitelijke overdracht rechtstreeks en veilig kunnen doen. (ApplicationComponent) Digitaal overstapdossier- overdracht systeem AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:10:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:10:55 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Overdragen overstapdossier (ROSA)
Details Overdragen overstapdossier
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-be14142b-3f17-48a0-acec-e0eaff5d87dd
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-be14142b-3f17-48a0-acec-e0eaff5d87dd
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Overdragen overstapdossier