Id-ba1a28a0-7780-42bf-b035-825248e0f495

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > RIO Informatiemodel > Verbindingslijnen > Id-ba1a28a0-7780-42bf-b035-825248e0f495
ArchiMate-verbindingslijn Id-ba1a28a0-7780-42bf-b035-825248e0f495
Verbindingslijn-id  : Id-ba1a28a0-7780-42bf-b035-825248e0f495
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : RIO Informatiemodel
ArchiMate-relatie  : Formeel opleidingsaanbod => Onderwijsaanbod (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-f7e41519-a466-4048-bfc8-628d8003dd49 (Formeel opleidingsaanbod)
Naar vorm  : Id-5c3f7752-8bf3-4273-bba2-6a7ecff92b62 (Onderwijsaanbod)
Z-coördinaat  : 39
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :