Id-b982dc71-42a2-4d4b-9251-71767114d66c

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > AccessRelationships > Id-b982dc71-42a2-4d4b-9251-71767114d66c
ArchiMate-relatie Id-b982dc71-42a2-4d4b-9251-71767114d66c
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : Id-b982dc71-42a2-4d4b-9251-71767114d66c
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Aanmelden bij ontvangende instelling (BusinessProcess)
Naar  : Basisgegevens persoon (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen AccessRelationship W AssociationRelationship Deze svg is op 28-10-2018 00:47:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 28-10-2018 00:47:48 CEST