Id-b75bd206-a861-4941-8c70-58bfc90fbbb8

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Edurep > Verbindingslijnen > Id-b75bd206-a861-4941-8c70-58bfc90fbbb8
ArchiMate-verbindingslijn Id-b75bd206-a861-4941-8c70-58bfc90fbbb8
Verbindingslijn-id  : Id-b75bd206-a861-4941-8c70-58bfc90fbbb8
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Edurep
ArchiMate-relatie  : Edurep => Beschikbaar stellen en verzamelen metadata (RealizationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c14cb671-1e9c-4aed-b2fb-7d377c072d70 (Edurep)
Naar vorm  : Id-368fe207-05d3-4442-93be-5d2192e700bb (Beschikbaar stellen en verzamelen metadata)
Z-coördinaat  : 10
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :