Wettelijke taken onderwijsdomein

Uit ROSA Wiki
Id-b5090f01-52ca-4509-9cd8-4f65984bde04
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Wettelijke taken onderwijsdomein


Overzicht
Het onderwijsdomein bestrijkt de totale verzameling van rollen en actoren gerelateerd aan het onderwijs. Het onderwijsdomein kan worden opgedeeld in het [[onderwijsveld]], het [[Ministerie van OCW]], [[landelijke onderwijsondersteunende organisaties]], het [[CvTE]] en de [[gemeente]]n. (BusinessCollaboration) Onderwijsdomein Het onderwijsveld bestaat uit de verschillende onderwijssectoren ([[PO]], [[VO]], [[BVE]], [[HO]]) en [[voorschoolse educatie]]. (BusinessCollaboration) Onderwijsveld BusinessRole Onderwijsinstelling BusinessProcess Verzorgen van onderwijs BusinessProcess Vaststellen onderwijs(zorg)aanbod BusinessProcess Beheren interne gegevensverzamelingen BusinessProcess Waarborgen onderwijskwaliteit BusinessProcess Verantwoorden BusinessRole Sectorale onderwijsondersteunende organisaties BusinessProcess Sectoraal ondersteunen van onderwijs BusinessRole Accreditatie-organisatie BusinessProcess Accrediteren BusinessCollaboration Overheid Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat uit een bestuursdepartement en een aantal uitvoerende diensten en inspecties. De ambtelijke leiding van het departement bestaat uit het managementteam OCW, met aan het hoofd de secretaris-generaal. (BusinessActor) Kerndepartement OCW BusinessProcess Opstellen wetgeving BusinessProcess Begroten BusinessProcess Ontwikkelen beleidskaders De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens BusinessProcess Bekostigen onderwijsinstellingen BusinessProcess Afnemen staatsexamens BusinessProcess Uitvoeren studiefinanciering BusinessProcess Uitvoeren logistiek centrale examens BusinessProcess Informatie verstrekken De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs BusinessProcess Toezicht houden op naleving wet- en regelgeving BusinessProcess Financieel toezicht houden BusinessProcess Toezicht houden op onderwijskwaliteit BusinessActor CITO BusinessProcess Ontwikkelen centrale toetsen en examens BusinessActor SLO BusinessProcess Ontwikkelen landelijke leerplankaders BusinessRole Landelijke onderwijsondersteunende organisaties BusinessProcess Landelijk ondersteunen van onderwijs BusinessRole SLOA-instelling Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens BusinessProcess Waarborgen kwaliteit examens BusinessProcess Vaststellen wijze afname examens BusinessProcess Afnemen staatsexamens en verstrekken diploma's BusinessRole Gemeente BusinessProcess Aanbieden passend leerlingvervoer BusinessProcess Huisvesten van onderwijsinstellingen BusinessProcess Toezicht houden op naleving leerplichtwet BusinessProcess Verzorgen aanbod en toegankelijkheid voorschool (regie) BusinessProcess Bestrijden onderwijsachterstanden BusinessProcess Toezicht houden op kwaliteit peuterspeelzalen SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 28-10-2018 01:02:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 28-10-2018 01:02:55 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Wettelijke taken onderwijsdomein
View-id  : Id-b5090f01-52ca-4509-9cd8-4f65984bde04
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Wettelijke taken onderwijsdomein