20

Uit ROSA Wiki
Id-b0e3f000-56ad-4a28-8387-d568d1fe9d80
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-relatie 20
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : Id-b0e3f000-56ad-4a28-8387-d568d1fe9d80
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : DUO (BusinessActor)
Naar  : Bureau leerplicht (BusinessRole)
Label  : 20
Benaming  : verzuimgegevens
Beschrijving  : uitwisseling van verzuimgegevens tussen DUO en gemeenten, inclusief verzuimloket
Referentie  : verzuimregister DUO. Let op zinnetje: "Bent u niet aangesloten op het Verzuimloket van DUO, dan moet u het verzuim bij de leerplichtambtenaar melden." website DUO
ArchiMate-views  :