Toezicht houden en kwaliteit waarborgen

Uit ROSA Wiki
Id-af7e0067-fd37-4b0d-a045-9c243f406277
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toezicht houden en kwaliteit waarborgen


Overzicht
Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. (BusinessFunction) Kwaliteitsbewaking en toezicht BusinessProcess Financieel toezicht houden BusinessProcess Toezicht houden op kwaliteit peuterspeelzalen BusinessProcess Toezicht houden op naleving leerplichtwet BusinessProcess Toezicht houden op naleving wet- en regelgeving BusinessProcess Toezicht houden op onderwijskwaliteit BusinessProcess Waarborgen kwaliteit examens BusinessProcess Waarborgen onderwijskwaliteit BusinessInteraction Toezicht houden en kwaliteit waarborgen De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs BusinessProcess Verantwoorden BusinessRole Onderwijsinstelling Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens BusinessRole Gemeente AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 02-10-2018 15:58:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 15:58:17 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Toezicht houden en kwaliteit waarborgen
View-id  : Id-af7e0067-fd37-4b0d-a045-9c243f406277
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toezicht houden en kwaliteit waarborgen