Begrippenset Kerndoelen

Uit ROSA Wiki
Id-ac06daf6-c132-4138-a4f7-456c3f7ea7bf
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Begrippenset Kerndoelen
Overzicht
Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van OCW vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.
Beheerder  : Edustandaard
Type  : Standaard
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/begrippen/begrip/begrippenset-kerndoelen/
Toelichting  : Wordt ontsloten via http://vocabulaires.slo.nl en OnderwijsBegrippenKader

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Begrippenset Kerndoelen (ROSA)
Details Begrippenset Kerndoelen
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-ac06daf6-c132-4138-a4f7-456c3f7ea7bf
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-ac06daf6-c132-4138-a4f7-456c3f7ea7bf
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Begrippenset Kerndoelen