Id-abfd6556-62dd-4efe-935a-80860f506c95

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Verbindingslijnen > Id-abfd6556-62dd-4efe-935a-80860f506c95
ArchiMate-verbindingslijn Id-abfd6556-62dd-4efe-935a-80860f506c95
Verbindingslijn-id  : Id-abfd6556-62dd-4efe-935a-80860f506c95
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
ArchiMate-relatie  : Horizontaal verantwoorden => Verzamelen indicatoren (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-7f16cbf4-2cba-4233-892a-69b0231efd66 (Horizontaal verantwoorden)
Naar vorm  : Id-445e953a-d311-422c-b326-9550d08ee207 (Verzamelen indicatoren)
Z-coördinaat  : 65
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :