Id-a4f45c8d-3564-4dcc-9f9c-74304b1244c1

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Onderwijs serviceregister > Verbindingslijnen > Id-a4f45c8d-3564-4dcc-9f9c-74304b1244c1
ArchiMate-verbindingslijn Id-a4f45c8d-3564-4dcc-9f9c-74304b1244c1
Verbindingslijn-id  : Id-a4f45c8d-3564-4dcc-9f9c-74304b1244c1
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Onderwijs serviceregister
ArchiMate-relatie  : Dienstaanbieder => Aankoppelpunt (RealizationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-d3c5978a-eb75-45a6-9ae2-cb6b71cdcd75 (Dienstaanbieder)
Naar vorm  : Id-9067c313-f794-4214-835e-84ca35de1633 (Aankoppelpunt)
Z-coördinaat  : 60
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :