KOI

Uit ROSA Wiki
Id-9fc8cd5a-93c5-499f-9f93-e5bc4f4b979a
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Type  : Groepering


Meer informatie
ROSA
Grouping KOI Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolge- r (KOI) Verzameling aan een periode toegewezen [[Onderwijsactiviteit/Onderwijsactiviteiten]] (BusinessObject) Rooster of planning Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren. (BusinessObject) Onderwijsorgan- isatie Een Toets is afgestemd op een [[Leereenheid]], en kan, wanneer het wordt ingezet bij een [[Onderwijsactiviteit]], gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets (KOI) Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud De manier waarop het [[Onderwijsaanbod]] is ingericht. (BusinessObject) Onderwijsvorm Een organisatorische eenheid is een groep mensen die een gezamenljk doel nastreeft (BusinessObject) Organisatorisch- e eenheid Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel (KOI) Een Regeling is een formele grondslag voor het toekennen van een [[Erkenning]]. (BusinessObject) Regeling De activiteiten buiten de reguliere overdracht van kennis enzovoorts gericht op de motivatie en het welzijn van de [[Onderwijsvolger (KOI)/Onderwijsvolger]]. (BusinessObject) Zorg en begeleiding (KOI) Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau De [[Leereenheid/Leereenheden]] waarvan is [[Erkenning/Erkend]] dat de [[Onderwijsinstelling (KOI)/Onderwijsinstelling]] die in één of meer bepaalde [[Onderwijsvorm/Onderwijsvormen]] op (een) bepaalde [[Onderwijslocatie/Onderwijslocatie(s)]] mag aanbieden. (BusinessObject) Onderwijsaanb- od De toestemming aan een [[Onderwijsinstelling (KOI)/Onderwijsinstelling]] om [[Onderwijsaanbod]] volgens een bepaalde [[Regeling]] te geven (BusinessObject) Erkenning De plek waar [[Onderwijsactiviteit/Onderwijsactiviteiten]] plaatsvinden (BusinessObject) Onderwijslocati- e Een Onderwijsinstelling is een [[Onderwijsorganisatie]] die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinstell- ing (KOI) Een Onderwijsactiviteit is het overbrengen en evalueren van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. (BusinessObject) Onderwijsactivi- teit Vastgelegde waarneming van een afgenomen [[onderwijsactiviteit]]. (BusinessObject) Resultaat Een afspraak tussen een [[Onderwijsinstelling (KOI)/Onderwijsinstelling]] en een [[Onderwijsvolger (KOI)/Onderwijsvolger]] of diens [[Wettelijk vertegenwoordiger/Wettelijk Vertegenwoordiger]] voor het volgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsafspr- aak Een natuurlijk persoon die betaald of vrijwillig werkzaam is bij of voor een [[Onderwijsorganisatie]]. (BusinessObject) Medewerker Een leereenheid is een verzameling van [[Inhoud/inhouden]] van bepaalde [[Niveau/niveaus]] die leiden tot één of meer gespecialiseerde [[Doel (KOI)/doelen]] (BusinessObject) Leereenheid Alle gegevens (BusinessObject) Gegevens Een Wettelijk Vertegenwoordiger is een Natuurlijk Persoon met het wettelijk gezag over een [[Onderwijsvolger (KOI)/Onderwijsvolger]] (BusinessObject) Wettelijk vertegenwoordi- ger AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:08:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:08:46 CEST


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details KOI
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-9fc8cd5a-93c5-499f-9f93-e5bc4f4b979a
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-9fc8cd5a-93c5-499f-9f93-e5bc4f4b979a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : KOI