id-9b16e828-6eae-4103-bf09-d356f49ed461

Uit ROSA Wiki
Id-9b16e828-6eae-4103-bf09-d356f49ed461
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Examineren toetsen oefenen > ServingRelationships > id-9b16e828-6eae-4103-bf09-d356f49ed461
ArchiMate-relatie id-9b16e828-6eae-4103-bf09-d356f49ed461
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatietype  : ServingRelationship
Relatie-id  : Id-9b16e828-6eae-4103-bf09-d356f49ed461
ArchiMate-model  : Examineren toetsen oefenen
Vanaf  : Afspeelomgeving digitaal leermateriaal (ApplicationComponent)
Naar  : Nakijken van uitvoeringsresultaat (BusinessProcess)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgevin- g digitaal leermateriaal Bij het nakijken van het uitvoeringsresultaat wordt bepaald in hoeverre een door de onderwijsvolger geproduceerd resultaat (zoals beantwoording van een vraag of de inhoud van een werkstuk) voldoet aan de correctievoorschriften. In sommige gevallen, zoals bij een digitale multiple choice toets, kan de correctie volledig automatisch plaatsvinden. In andere gevallen, zoals bij open vragen of werkstukken, vindt de correctie (deels) handmatig plaats. Bij het nakijken van teksten kan tevens sprake zijn van plagiaatcontrole, bijvoorbeeld als het teksten van belangrijke werkstukken zijn die buiten een gecontroleerde omgeving (als thuisopdracht) tot stand zijn gekomen. Bij sommige oefeningen, toetsen en examens kan het nakijken nauw geïntegreerd zijn (lees: tegelijkertijd plaatsvinden met) de afname. (BusinessProcess) Nakijken van uitvoeringsresul- taat ServingRelationship Deze svg is op 23 February 2018 16:20:52 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 23 February 2018 16:20:52 CET