Overstap naar een andere school

Uit ROSA Wiki
Id-967bbd85-15e3-44c1-b07f-cbc02ab3ca1a
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Overstap naar een andere school


Overzicht
Het doen instromen, doorstromen en uitstromen binnen het onderwijsdomein van onderwijsvolgers. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom en uitstroom Aanmelden (ArchiMateView) Aanmelden Inschrijven (ArchiMateView) Inschrijven BusinessInteraction Overstap naar andere school Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt. (ApplicationComponent) OSO BusinessObject Overstapdossier Deze zeggenschap bepaalt welke partijen bepaalde gegevens mogen inwinnen ter verdere verwerking. (Constraint) Inwinnen Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld. Dit systeem wisselt informatie uit met administratiesystemen van latende en ontvangende adminitraties, zodat beiden de feitelijke overdracht rechtstreeks en veilig kunnen doen. (ApplicationComponent) Digitaal overstapdossier overdracht systeem Gegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgers (BusinessObject) Zorg- en begeleidingsgegevens De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling BusinessProcess Overdragen overstapdossier BusinessProcess Samenstellen onderwijskundig rapport Onderwijsinstelling vraagt toestemming voor overdracht (op het VO) of geeft inzage in het dossier (op het PO), voorafgaand aan de overdracht van het overstapdossier aan de ontvangende instelling. (BusinessProcess) Toestemming of inzage overstapdossier De overdracht van een overstapdossier vindt plaats tussen twee expliciet bekende partijen (latende instelling en ontvangende instelling). (BusinessProcess) Uitvoeren overdracht overstapdossier BusinessProcess Ontvangen overstapdossier BusinessProcess Registreren van leer- en begeleidingsgegevens BusinessProcess Aanvragen overdracht overstapdossier Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens te vernietigen. Vaak ligt aan de invulling van deze zeggenschap wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaartermijnen ten grondslag. (Constraint) Vernietigen Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld. (Constraint) Accorderen uitwisseling Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministraties- ysteem Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministraties- ysteem Service waarmee een ontvangende onderwijsinstelling een overstapdossier kan opvragen bij de latende onderwijsinstelling. Deze service veronderstelt dat [[Aanvragen overdracht overstapdossier]] vooraf heeft plaatsgevonden. (ApplicationService) Overdracht overstapdossier BusinessProcess Aanvraag overdracht leerlinggegevens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship R ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 28-10-2018 00:48:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 28-10-2018 00:48:25 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Overstap naar een andere school
View-id  : Id-967bbd85-15e3-44c1-b07f-cbc02ab3ca1a
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Overstap naar een andere school