Uitvoeringsrespons

Uit ROSA Wiki
Id-9237a2dd-ea15-4b66-8278-90fb30d4c13c
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Verzamelterm voor alle vormen van verslaglegging die ontstaat bij het uitvoeren van een onderwijsactiviteit.


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Verzamelterm voor alle vormen van verslaglegging die ontstaat bij het uitvoeren van een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Uitvoeringsresp- ons Het uitvoeren van de oefening, toets of examen in de afspeelomgeving, en indien van toepassing zien van de resultaten. (BusinessProcess) Toets, oefening of examen uitvoeren Een artefact dat een onderwijsvolger heeft gemaakt in het kader van een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Werkproduct De tijdens het afnameproces teweeggebrachte en vastgelegde output gerelateerd aan een (onderdeel van) een examen, toets of oefening. Hieronder valt ook informatie over het gedrag. (BusinessObject) Afnamerespons Verslaglegging van gebeurtenissen en gedragingen van een onderwijsvolger in de fysieke wereld ten tijde van de afname (BusinessObject) Proces verbaal Met een uploadtool kan de student zijn werkstuk (document, audio, video) inleveren. De docent heeft, bijvoorbeeld in het Student Informatie Systeem (SIS), aangegeven welke (groepen) studenten een opdracht moeten inleveren. Deze studenten hebben dan in de aangegeven periode toegang tot de tool nadat ze zijn ingelogd. De uploadtool kan als extra onderdeel worden toegevoegd aan bijvoorbeeld een online forum. Dit forum moet dan wel de relevante standaard (Learning Tools Interoperability - LTI) ondersteunen. Zie ook 'managen van het inleverproces'. (BusinessProcess) Inleveren van een werkproduct AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 22 February 2018 14:24:42 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 22 February 2018 14:24:42 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Uitvoeringsrespons
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-9237a2dd-ea15-4b66-8278-90fb30d4c13c
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-9237a2dd-ea15-4b66-8278-90fb30d4c13c
ArchiMate-model  : Examineren toetsen oefenen
Label  : Uitvoeringsrespons