Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid

Uit ROSA Wiki
Id-91293c8f-ce67-4a51-87a2-413acfbe6e2d
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid
Overzicht
Ketenpartijen maken het mogelijk vast te stellen of de in de keten genomen maatregelen in voldoende mate de risico's op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming afdekken
Type  : Afgeleid principe
Rationale  : Als we in het onderwijs als een veilige en privacybewuste keten willen opereren, moeten we vast kunnen stellen of de maatregelen door de keten heen genomen zijn, afdoende zijn.
Implicaties  : Elkaar kunnen aanspreken op het naleven van de in het basisniveau opgenomen kaders.
Uitspraak  : Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid
Stelling  : Ketenpartijen maken het mogelijk vast te stellen of de in de keten genomen maatregelen in voldoende mate de risico's op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming afdekken

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Ketenpartijen maken het mogelijk vast te stellen of de in de keten genomen maatregelen in voldoende mate de risico's op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming afdekken (Principle) Ketenbrede waarborging van controleerbaarh- eid Ketenpartijen maken duidelijk welke eisen en verwachtingen ze van elkaar hebben (Requirement) Duidelijke eisen en verwachtingen Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan (Requirement) Afspraken over te realiseren ambitieniveaus Ketenpartijen zorgen voor voldoende meet- en controlepunten (Requirement) Voldoende meet- en controlepunten Ketenpartijen zijn transparant over de genomen privacy- en beveiligingsmaatregelen (Requirement) Transparantie over maatregelen Ketenpartijen realiseren een basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming (Principle) Basisniveau informatiebeveil- iging en privacybescher- ming Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-01-2019 10:34:29 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-01-2019 10:34:29 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid (ROSA)
Details Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-91293c8f-ce67-4a51-87a2-413acfbe6e2d
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-91293c8f-ce67-4a51-87a2-413acfbe6e2d
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid