Scoren van uitvoeringsresultaat

Uit ROSA Wiki
Id-8ffd8c88-dd48-4285-ba18-d9aff241fcf8
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessProcesses > Scoren van uitvoeringsresultaat
Overzicht
Bij het scoren van het resultaat worden de uitvoeringsresultaten op niveau van de oefening, toets of examen gecombineerd tot een indicator. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van allerhande gegevens, bijvoorbeeld metadata van het materiaal en informatie over de resultaten van andere afnames.
Type  : Bedrijfsproces

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
ROSA
Bij het scoren van het resultaat worden de uitvoeringsresultaten op niveau van de oefening, toets of examen gecombineerd tot een indicator. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van allerhande gegevens, bijvoorbeeld metadata van het materiaal en informatie over de resultaten van andere afnames. (BusinessProcess) Scoren van uitvoeringsresul- taat Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: - De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsvolger met de digitale opdracht etc. is vastgelegd - Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd - Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelprocessen: - Het nakijken van antwoorden - Het bepalen van score - Het bepalen van betekenis - Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) deelprocessen dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde deelproces zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyse van de afname AggregationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:00:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:00:03 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Scoren van uitvoeringsresultaat
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8ffd8c88-dd48-4285-ba18-d9aff241fcf8
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-8ffd8c88-dd48-4285-ba18-d9aff241fcf8
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Scoren van uitvoeringsresultaat