ECK iD

Uit ROSA Wiki
Id-8dedf7f6-c055-47ec-9d17-292ba064aa67
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging.
Type  : Standaard
Werkingsgebied  : Sector PO, Sector VO, Sector MBO
Externe verwijzing  : https://www.eck-id.nl/

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. (Requirement) ECK iD BusinessObject Onderwijsvolger Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (Driver) Wet pseudonimisering leerlinggegevens ApplicationComponent Ketenidentiteitsvoorzi- ening Uitgangspunt voor het attributenbeleid is dat implementatie van het ECK iD dient te leiden tot (een werkbare en wenselijke vorm van) dataminimalisatie van persoonsgegevens bij bestellen, leveren, gebruik van en toegang tot digitaal leermateriaal en het uitwisselen van leer- en toetsresultaten, inclusief de bijbehorende serviceprocessen (dataminimalisatie in de processen van de leermiddelenketen). Wat werkbaar en wenselijk is, wordt bepaald in publiek-privaat overleg (Goal) ECK iD Attributenbeleid BusinessObject Ketenidentiteit Unieke identifier voor de digitale leermiddelenketen. Met dit unieke iD voor de 'educatieve contentketen' kunnen scholen namelijk gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten (DataObject) ECK iD BusinessProcess Uitgifte ketenidentiteit BusinessInteraction Educatieve contentketen BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald, eventueel gevolgd door het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger. (BusinessFunction) Toetsing en diplomering Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een gebruiker (personen, organisaties of IT-voorzieningen) . De identiteit wordt gebruikt om de gebruiker toegang te geven tot informatie. (BusinessFunction) Identificatie en toegang BusinessObject Medewerker (gegevenssoort) Grouping KOI Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolger (KOI) Een natuurlijk persoon die betaald of vrijwillig werkzaam is bij of voor een [[Onderwijsorganisatie]]. (BusinessObject) Medewerker De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. Het nummer is een pseudoniem, dit wil zeggen dat instanties en leveranciers geen persoonskenmerken uit dit nummer kunnen afleiden. Dit leidt tot een situatie waarin bijvoorbeeld de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden door alleen die partijen (meestal de school) die daar ook recht toe hebben, waarbij de privacy van leerlingen optimaal gewaarborgd is. Staatssecretaris Dekker heeft pseudonimisering in een Kamerbrief op 3 juli 2015 omschreven als een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen. (ApplicationComponent) Nummervoorziening Waar het gebruik vande onderwijsidentiteit in onderwijsprocessen niet noodzakelijk is, wordt buiten onderwijsinstellingen de onderwijsvolger geïdentificeerd aan de hand van een pseudoniem. (Requirement) Gebruik pseudoniem waar mogelijk BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship ServingRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:10:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:10:07 CEST
Meer informatie
ROSA
De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. (Requirement) ECK iD Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een gebruiker (personen, organisaties of IT-voorzieningen) . De identiteit wordt gebruikt om de gebruiker toegang te geven tot informatie. (BusinessFunction) Identificatie en toegang Unieke identifier voor de digitale leermiddelenketen. Met dit unieke iD voor de 'educatieve contentketen' kunnen scholen namelijk gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten (DataObject) ECK iD De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een onderwijsvolger om te bepalen of de onderwijsvolger de leerdoelen heeft behaald, eventueel gevolgd door het verstrekken van een waardedocument aan de onderwijsvolger. (BusinessFunction) Toetsing en diplomering BusinessInteraction Educatieve contentketen De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. Het nummer is een pseudoniem, dit wil zeggen dat instanties en leveranciers geen persoonskenmerken uit dit nummer kunnen afleiden. Dit leidt tot een situatie waarin bijvoorbeeld de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden door alleen die partijen (meestal de school) die daar ook recht toe hebben, waarbij de privacy van leerlingen optimaal gewaarborgd is. Staatssecretaris Dekker heeft pseudonimisering in een Kamerbrief op 3 juli 2015 omschreven als een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen. (ApplicationComponent) Nummervoorzie- ning Uitgangspunt voor het attributenbeleid is dat implementatie van het ECK iD dient te leiden tot (een werkbare en wenselijke vorm van) dataminimalisatie van persoonsgegevens bij bestellen, leveren, gebruik van en toegang tot digitaal leermateriaal en het uitwisselen van leer- en toetsresultaten, inclusief de bijbehorende serviceprocessen (dataminimalisatie in de processen van de leermiddelenketen). Wat werkbaar en wenselijk is, wordt bepaald in publiek-privaat overleg (Goal) ECK iD Attributenbeleid Waar het gebruik vande onderwijsidentiteit in onderwijsprocessen niet noodzakelijk is, wordt buiten onderwijsinstellingen de onderwijsvolger geïdentificeerd aan de hand van een pseudoniem. (Requirement) Gebruik pseudoniem waar mogelijk Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (Driver) Wet pseudonimiseri- ng leerlinggegeven- s InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:10:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:10:08 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details ECK iD
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-8dedf7f6-c055-47ec-9d17-292ba064aa67
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-8dedf7f6-c055-47ec-9d17-292ba064aa67
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : ECK iD