Educatieve verwerking (onderwijsvolger)

Uit ROSA Wiki
Id-85d92ae3-2ef7-4595-b548-04d39658b766
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessProcesses > Educatieve verwerking (onderwijsvolger)
Overzicht
Het bepalen van de individuele implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger. Dit omvat het registreren van een cijfer, het formuleren en verwerken van feedback, het bijstellen van het (individuele) leerplan, het bepalen van (nieuw te behalen) leerdoelen, het vaststellen van de leerweg voor de volgende leerdoelen, en het bijstellen van de materiaalselectie voor het huidige leerdoel.
Type  : Bedrijfsproces

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Het bepalen van de individuele implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger. Dit omvat het registreren van een cijfer, het formuleren en verwerken van feedback, het bijstellen van het (individuele) leerplan, het bepalen van (nieuw te behalen) leerdoelen, het vaststellen van de leerweg voor de volgende leerdoelen, en het bijstellen van de materiaalselectie voor het huidige leerdoel. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (onderwijsvolg- er) Overzicht van alle toetsresultaten op een bepaald moment, Volgen van individuele onderwijsvolger in de tijd, Diagnostische analyses, Feedback op (leer)gedrag en de effecten van (leer)gedrag op resultaten; (BusinessObject) Rapportage onderwijsvolge- r Op basis van de behaalde resultaten en gestelde leerdoelen de te volgen leerweg bepalen (BusinessProcess) Vaststellen leerweg voor volgende leerdoel(en) Op basis van de beschikbare feed forward materiaal selecteren of de beschikbare selectie bijstellen zodat de leerling ondersteund wordt bij het halen van het doel. (BusinessProcess) Bijstellen materiaal selectie voor huidig leerdoel Interpretatie vanuit een beschreven context van het (gewogen) resultaat van een meting van kennis en/of vaardigheden van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers (BusinessObject) Betekenis AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 22 February 2018 14:25:13 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 22 February 2018 14:25:13 CET
ROSA


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Educatieve verwerking (onderwijsvolger)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-85d92ae3-2ef7-4595-b548-04d39658b766
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-85d92ae3-2ef7-4595-b548-04d39658b766
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Educatieve verwerking (onderwijsvolger)