Alle ketenprocessen

Uit ROSA Wiki
Id-826dc09c-27ec-4874-a7a3-8e8fb6d6d9f6
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Groupings > Alle ketenprocessen
Overzicht
Type  : Groepering


Meer informatie
ROSA
Grouping Alle ketenprocessen Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringssc- hema informatiebeveil- iging en privacy ROSA BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden BusinessInteraction Bepalen landelijk beleid en wetgeving Een Ketenproces is een generieke weergave van hoe de samenwerking tussen partijen in de onderwijsketen is vormgegeven. Een ketenproces geeft inzicht in: - rollen en verantwoordelijkheden - zeggenschappen ten aanzien van gegevens - gebruikte referentiecomponenten en afspraken - wet en regelgeving (indien van toepassing) (BusinessInteraction) Ketenproces ApplicationComponent Onderwijs serviceregister BusinessInteraction Verlenen van zorg en begeleiding BusinessInteraction Leerlingenvervo- er BusinessInteraction Verticaal verantwoorden BusinessInteraction Uitvoeren van onderwijs BusinessInteraction Toezicht houden en kwaliteit waarborgen BusinessInteraction Accrediteren van opleidingen BusinessInteraction Educatieve contentketen BusinessInteraction Overstap naar andere school Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestand- aard BusinessInteraction Doorstroom monitoren BusinessInteraction Voorkomen van schooluitva- l BusinessInteraction Financieren van onderwijs BusinessInteraction Leven lang leren BusinessInteraction Ontwikkelen van onderwijs BusinessInteraction Uitschrijven BusinessInteraction Kwalificeren en diplomeren BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-01-2019 10:30:26 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-01-2019 10:30:26 CET


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Alle ketenprocessen (ROSA)
Details Alle ketenprocessen
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-826dc09c-27ec-4874-a7a3-8e8fb6d6d9f6
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-826dc09c-27ec-4874-a7a3-8e8fb6d6d9f6
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Alle ketenprocessen