DUO

Uit ROSA Wiki
Id-77b9efa9-9aa4-4127-84b4-79be75908667
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.
Type  : Actor

Vervult rolVia rol toegewezen aan processen


Meer informatie
ROSA
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessRole Onderwijsinstell- ing Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs BusinessRole Gemeente BusinessProcess Uitvoeren logistiek centrale examens BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW BusinessProcess Uitvoeren studiefinancieri- ng BusinessProcess Informatie verstrekken BusinessProcess Bekostigen onderwijsinstell- ingen BusinessProcess Afnemen staatsexamens AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 20 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 33 AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 22-01-2019 10:29:18 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-01-2019 10:29:18 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details DUO
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : Id-77b9efa9-9aa4-4127-84b4-79be75908667
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-77b9efa9-9aa4-4127-84b4-79be75908667
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : DUO