Nummervoorziening

Uit ROSA Wiki
Id-777dbf70-2edc-489a-97df-1941071b3453
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. Het nummer is een pseudoniem, dit wil zeggen dat instanties en leveranciers geen persoonskenmerken uit dit nummer kunnen afleiden. Dit leidt tot een situatie waarin bijvoorbeeld de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden door alleen die partijen (meestal de school) die daar ook recht toe hebben, waarbij de privacy van leerlingen optimaal gewaarborgd is. Staatssecretaris Dekker heeft pseudonimisering in een Kamerbrief op 3 juli 2015 omschreven als een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen.
Eigenaar  : Kennisnet
Doelgroep  : Scholen,uitgevers,distributeurs,toetsleveranciers (privaat en publiek)
Externe verwijzing  : https://www.nummervoorziening.nl/
Toelichting  : Het Keten ID uit de nummervoorziening wordt toegepast in de standaarden UWLR (Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten), ECK Distributie en toegang en EDEXML en in de voorzieningen Basispoort, Directe Toegang en Entree Federatie
Type  : Applicatie
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE
Governance  : Realisatie van de voorziening uitgaande van publieke kaders uit Doorbraakproject bij Kennisnet in 2016. Doorontwikkeling 2017 door Kennisnet. Implementatie onder aansturing van Edu-K

Soort applicatieProcessenKetenprocessen
Van toepassing zijnde standaardenVoldoet aan
Meer informatie
ROSA
De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers uitgewisseld kunnen worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en tussen partijen in de leermiddelenketen. Het nummer is een pseudoniem, dit wil zeggen dat instanties en leveranciers geen persoonskenmerken uit dit nummer kunnen afleiden. Dit leidt tot een situatie waarin bijvoorbeeld de vorderingen van leerlingen gevolgd kunnen worden door alleen die partijen (meestal de school) die daar ook recht toe hebben, waarbij de privacy van leerlingen optimaal gewaarborgd is. Staatssecretaris Dekker heeft pseudonimisering in een Kamerbrief op 3 juli 2015 omschreven als een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen. (ApplicationComponent) Nummervoorzie- ning Unieke identifier voor de digitale leermiddelenketen. Met dit unieke iD voor de 'educatieve contentketen' kunnen scholen namelijk gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten (DataObject) ECK iD ApplicationComponent Ketenidentiteits- voorziening De afspraak ECK iD helpt scholen de privacy en beveiliging rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Het ECK iD maakt dat er minder gegevens over de lijn hoeven. Dat is goed voor de privacy. Vaste afspraken over hóe informatie gedeeld en opgeslagen wordt verstevigen bovendien de informatiebeveiliging. (Requirement) ECK iD AccessRelationship W RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:04:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:04:23 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Nummervoorziening (ROSA)
Details Nummervoorziening
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-777dbf70-2edc-489a-97df-1941071b3453
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-777dbf70-2edc-489a-97df-1941071b3453
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Nummervoorziening