Selecteren en beschikbaar stellen van het materiaal

Uit ROSA Wiki
Id-708caf28-d696-4962-8955-fa623b666676
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Selecteren en beschikbaar stellen van het materiaal
Overzicht
Het ontvangen, selecteren, en (her)bruikbaar maken van (reeds ontwikkeld) onderwijsmateriaal. Dit proces vindt plaats binnen de context van een uitgewerkt curriculum, OER, lesplan en dergelijke.
Type  : Ketenproces

Bestaat uitBetrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten
View
Examineren toetsen oefenen
Materiaal dat gebruikt wordt bij het bepalen van de voortgang in ontwikkeling van de kennis en competenties van een onderwijsvolger ten opzichte van diens leerdoelen. (BusinessObject) Materiaal Definitie: datgene wat er geleerd moet worden. Toelichting: De eigenlijke inhoud van het onderwijsmateriaal. Bevat diverse (interactieve) content zoals - Wiskundige vraagtypes (simulaties) - Smart assets - Maple TA - MathML (formule editor) - audio/uitspraak (NT2) (BusinessObject) Inhoud Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera. (BusinessObject) Metadata Onderwijsmateriaal dat is gekozen om in een bepaalde toets, examen, oefening toegepast te worden (BusinessObject) Geselecteerd materiaal Definitie: datgene wat er geleerd moet worden. Toelichting: De eigenlijke inhoud van het onderwijsmateriaal. Bevat diverse (interactieve) content zoals - Wiskundige vraagtypes (simulaties) - Smart assets - Maple TA - MathML (formule editor) - audio/uitspraak (NT2) (BusinessObject) Inhoud Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera. (BusinessObject) Metadata Informatie om te bepalen wat de volgende stappen zijn die nodig zijn om de verschillen met gestelde doelen te overbruggen. Op basis van feedforward kan materiaal geselecteerd om de onderwijsvolger te helpen om de geplande leerdoelen te behalen. (BusinessObject) Feedforward Evaluatierapport over de kwaliteit van een examen, toets of oefening, bevat informatie over kwaliteit en betrouwbaarheid van de toets. Op basis van dit rapport kunnen selecties van items worden aangepast. (BusinessObject) Betrouwbaarheid materiaal Hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Leerdoelen Het ontvangen, selecteren, en (her)bruikbaar maken van (reeds ontwikkeld) onderwijsmateriaal. Dit proces vindt plaats binnen de context van een uitgewerkt curriculum, OER, lesplan en dergelijke. (BusinessInteraction) Selecteren en beschikbaar stellen van het materiaal Beheer van verschillende versies van oefeningen, toetsen en examens. De functie beheert een repository met daarin de oefeningen, toetsen en examens inclusief de metagegevens die het gebruik specificeert. (BusinessProcess) Beheren van materiaal Voorziet in het beschikbaar stellen van oefeningen, toetsen en examens voor de leerlingen of deelnemers. Dit kan zijn door de materialen in beschikbaar te stellen in de afspeelomgeving of in de leeromgeving / ELO (BusinessProcess) Beschikbaar stellen van examens, toetsen, oefeninge- n of onderdelen hiervan Voorziet in het importeren van nieuwe (versies van de) oefeningen, toetsen en examens in de repository. Vanaf het plaatsingsmoment in de repository wordt deze zichtbaar voor de afnamebeheerder. (BusinessProcess) Importeren van materiaal Op basis van criteria en / of resultaten van vorige cyclus selecteren van passende items voor toets of oefening (BusinessProcess) Selecteren van contentitems Requirement OBIT Requirement RTTI Requirement DITA Requirement SCORM Requirement Facet manifest Grouping IMS QTI en varianten Requirement IMS QTI Nederlands QTI profiel (Requirement) Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Dutch exam profile bovenop QTI (Requirement) QTI/DEP ApplicationComponent Itembank ApplicationComponent Validatiesysteem ApplicationComponent Electronische leeromgeving (ELO) Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgeving digitaal leermateriaal ApplicationComponent (Leraning) content management systeem InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 10 April 2018 17:29:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 10 April 2018 17:29:47 CEST
Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
ROSA


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Selecteren en beschikbaar stellen van het materiaal
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-708caf28-d696-4962-8955-fa623b666676
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-708caf28-d696-4962-8955-fa623b666676
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Selecteren en beschikbaar stellen van het materiaal