Unieke persistente identifier (UPI)

Uit ROSA Wiki
Id-6dd5aee9-7c5a-4155-86e5-4e5a3019c069
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Unieke persistente identifier (UPI)


Overzicht
Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen. (Requirement) Unieke persistente identifier (UPI) Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het samenstellen van lesmateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in een opleiding. (BusinessFunction) Ontwikkeling leermiddelen BusinessInteraction Educatieve contentketen Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. (ApplicationComponent) Beheeromgeving leermiddelenlicenties Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgeving leermiddelen ApplicationComponent Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelencatalogu- s Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatieve content Grouping KOI Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel (KOI) Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een [[Leereenheid]], en kan, wanneer het wordt ingezet bij een [[Onderwijsactiviteit]], gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets (KOI) AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:06:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:06:41 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Unieke persistente identifier (UPI)
View-id  : Id-6dd5aee9-7c5a-4155-86e5-4e5a3019c069
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Unieke persistente identifier (UPI)