Id-6a739c6f-37dc-49f1-9e51-de225e53f07e

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > SpecializationRelationships > Id-6a739c6f-37dc-49f1-9e51-de225e53f07e
ArchiMate-relatie Id-6a739c6f-37dc-49f1-9e51-de225e53f07e
ArchiMate_SpecialisationRelationship.png
Relatietype  : SpecializationRelationship
Relatie-id  : Id-6a739c6f-37dc-49f1-9e51-de225e53f07e
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : BRON PO (ApplicationComponent)
Naar  : BRON (ApplicationComponent)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten. (ApplicationComponent) BRON Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de in- en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma's. De gegevens in BRON worden gebruikt om te bekostigen, voor het uitoefenen van toezicht en om beleidsinformatie te genereren. (ApplicationComponent) BRON PO SpecializationRelationship Deze svg is op 08-10-2018 05:06:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-10-2018 05:06:03 CEST