Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid

Uit ROSA Wiki
Id-6905cf44-3de1-41b3-b56f-4b44db4fcb1f
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid
Overzicht
Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen
Uitspraak  : Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid
Type  : Ontwerpkader
Implicaties  : In ontwerpen van processen en informatiesystemen wordt uitgegaan van het principe van 'privacy by design', en er is aandacht voor privacybevorderende voorzieningen zoals een nummervoorziening die het gebruik van pseudoniemen in de onderwijsketen mogelijk maakt. Persoonsgegevens worden slechts gebruikt indien dat strikt noodzakelijk is.
Stelling  : Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen

Realiseert


Meer informatie
ROSA
Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen (Requirement) Voorkom ongewenste traceerbaarheid- en vindbaarheid De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP Vertrouwelijkheid en integriteit moeten niet enkel door individuele ketenpartijen, maar juist ketenbreed worden gewaarborgd. (Principle) Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkhe- id en integriteit InfluenceRelationship ? AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 22-01-2019 10:33:24 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-01-2019 10:33:24 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid (ROSA)
Details Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-6905cf44-3de1-41b3-b56f-4b44db4fcb1f
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-6905cf44-3de1-41b3-b56f-4b44db4fcb1f
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid