OAI-PMH

Uit ROSA Wiki
Id-67851531-b696-4590-8e9d-a36cff7774e3
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Eenvoudig mechanisme voor de interoperabiliteit van repositories voor de uitwisseling van metadata.
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oai-pmh/
Type  : Standaard
Toelichting  : Deze afspraak is buiten de scope van ROSA. De standaard OAI-PMH binnen Edustandaard beperkt zich tot uitwisselen van onderzoeksmetadata. De standaard Beschikbaar stellen en verzamelen metadata maakt ook gebruik van OAI-PMH. Deze laatste wordt gebruikt binnen de Educatieve_Contentketen/educatieve contentketen en valt wèl binnen de scope van ROSA. OAI-PMH is een internationale standaard waarvoor in Nederland enkele specifiekere invullingen zijn gemaakt. Binnen OAI-PMH worden andere formaten gebruikt, waarbij Dublin Core verplicht is. Bestand:Onderzoeksmetadataafspraken.png/500px Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast OAI-PMH zijn dat: Digital Item Declaration Language (DIDL)/DIDL, Metadata Object Description Scheme (MODS)/MODS, Semantics en Uniform Resource Names (URN)/URN-NBN.
Beheerder  : Kennisnet
Werkingsgebied  : Sector HO

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details OAI-PMH
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-67851531-b696-4590-8e9d-a36cff7774e3
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-67851531-b696-4590-8e9d-a36cff7774e3
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : OAI-PMH