~Digitaal overstapdossier

Uit ROSA Wiki
Id-6648f959-19b7-4136-b259-39aba1482053
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > ~Digitaal overstapdossier


Overzicht
Bij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld. Dit systeem wisselt informatie uit met administratiesystemen van latende en ontvangende adminitraties, zodat beiden de feitelijke overdracht rechtstreeks en veilig kunnen doen. (ApplicationComponent) Digitaal overstapdossier overdracht systeem Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestandaard Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset en profielen ApplicationService Overdracht van overstapgegevens Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school. Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt. (ApplicationComponent) OSO BusinessProcess Leerlinggegevens overdragen BusinessProcess Plaatsen van nieuwe leerling BusinessProcess Samenstellen onderwijskundig rapport De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling BusinessProcess Aanmelding behandelen BusinessProcess Aanmelding definitief maken Gegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgers (BusinessObject) Zorg- en begeleidingsgegeven- s InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 28-10-2018 00:54:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 28-10-2018 00:54:07 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails ~Digitaal overstapdossier
View-id  : Id-6648f959-19b7-4136-b259-39aba1482053
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : ~Digitaal overstapdossier