Begrippenset Kernprogramma's

Uit ROSA Wiki
Id-65a897de-83c3-4b99-ad30-e04849edd014
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Begrippenset Kernprogramma's
Overzicht
Een kernprogramma is een compacte weergave van het officiële programma van kerndoelen en eindtermen van een vak, geordend in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs. Kernprogramma’s zijn opgebouwd uit: vakkernen, subkernen, inhouden en tussendoelen en de relaties daartussen.
Type  : Standaard
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/begrippen/begrip/begrippenset-kernmodel-onderwijs-informatie-koi/
Beheerder  : Edustandaard
Werkingsgebied  : Sector PO, Sector VO
Communicatielaag  : semantiek

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Begrippenset Kernprogramma's (ROSA)
Details Begrippenset Kernprogramma's
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-65a897de-83c3-4b99-ad30-e04849edd014
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-65a897de-83c3-4b99-ad30-e04849edd014
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Begrippenset Kernprogramma's