HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)

Uit ROSA Wiki
Id-5fee4bad-9f43-479e-8660-eb06dd06697b
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)
Overzicht
Uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen zoals open dagen.
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/hoger-onderwijs-data-exchange
Type  : Standaard
Werkingsgebied  : Sector HO
Toelichting  : HODEX-keten SysteemarchitectuurHODEX.jpg
Beheerder  : Edustandaard

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen zoals open dagen. (Requirement) HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange) Het bepalen en bijstellen van de gewenste (levenslange) leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. (BusinessFunction) Leerrouteplanning BusinessInteraction Voorlichten over onderwijsaanbod Adressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders. (ApplicationComponent) Adresboek van databases met opleidingsaanbod Een systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat. (ApplicationComponent) Centrale database opleidingsaanbod Een systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer. (ApplicationComponent) Import-tool onderwijsaanbod Een systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt. (ApplicationComponent) Instellingsdatabase opleidingsaanbod Aankomende onderwijsvolgers kunnen via portalen inzicht krijgen in de opleidingen die voldoen aan hun vooropleiding en einddoelen. Het kan zijn dat deze informatie wordt aangeboden in de vorm van een zoek/filterhulp. Het kan zijn dat de informatie over het onderwijsaanbod wordt gecombineerd met [[Horizontaal verantwoorden/horizontale verantwoordingsinformatie]]. (ApplicationComponent) Portaal onderwijsaanbod Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject. (BusinessObject) Aangeboden opleiding BusinessObject Instellingsgegevens BusinessObject Voorlichtingseveneme- nten Grouping KOI Een Onderwijsinstelling is een [[Onderwijsorganisatie]] die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinstelling (KOI) De [[Leereenheid/Leereenheden]] waarvan is [[Erkenning/Erkend]] dat de [[Onderwijsinstelling (KOI)/Onderwijsinstelling]] die in één of meer bepaalde [[Onderwijsvorm/Onderwijsvormen]] op (een) bepaalde [[Onderwijslocatie/Onderwijslocatie(s)]] mag aanbieden. (BusinessObject) Onderwijsaanbod Website waar studiekiezers kunnen zoeken naar een aansluitende opleiding. Bevat alleen informatie over NVAO-geaccrediteerde opleidingen die in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) staan. (ApplicationComponent) Studiekeuze123 Webformulier waarmee instellingen die niet aangesloten zijn op de HODEX-standaard, hun opleidingsinformatie volgens deze standaard beschikbaar kunnen stellen aan de Studiekeuzedatabase. (ApplicationComponent) Studiekeuze123 webformulier Website die internationale studenten als primaire doelgroep heeft en daarbij tot doel heeft studenten te informeren over het onderwijsaanbod. (ApplicationComponent) Studyfinder InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:12:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:12:13 CEST
Meer informatie
ROSA
Uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen zoals open dagen. (Requirement) HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange) Een systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt. (ApplicationComponent) Instellingsdatab- ase opleidingsaanbo- d Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Website die internationale studenten als primaire doelgroep heeft en daarbij tot doel heeft studenten te informeren over het onderwijsaanbod. (ApplicationComponent) Studyfinder BusinessObject Voorlichtingsev- enementen Adressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders. (ApplicationComponent) Adresboek van databases met opleidingsaanbo- d Website waar studiekiezers kunnen zoeken naar een aansluitende opleiding. Bevat alleen informatie over NVAO-geaccrediteerde opleidingen die in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) staan. (ApplicationComponent) Studiekeuze123 Webformulier waarmee instellingen die niet aangesloten zijn op de HODEX-standaard, hun opleidingsinformatie volgens deze standaard beschikbaar kunnen stellen aan de Studiekeuzedatabase. (ApplicationComponent) Studiekeuze123- webformulier Een systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer. (ApplicationComponent) Import-tool onderwijsaanbo- d BusinessInteraction Voorlichten over onderwijsaanbo- d BusinessObject Instellingsgege- vens Een systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat. (ApplicationComponent) Centrale database opleidingsaanbo- d Het bepalen en bijstellen van de gewenste (levenslange) leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. (BusinessFunction) Leerrouteplanni- ng Aankomende onderwijsvolgers kunnen via portalen inzicht krijgen in de opleidingen die voldoen aan hun vooropleiding en einddoelen. Het kan zijn dat deze informatie wordt aangeboden in de vorm van een zoek/filterhulp. Het kan zijn dat de informatie over het onderwijsaanbod wordt gecombineerd met [[Horizontaal verantwoorden/horizontale verantwoordingsinformatie]]. (ApplicationComponent) Portaal onderwijsaanbo- d InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:12:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:12:14 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange) (ROSA)
Details HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-5fee4bad-9f43-479e-8660-eb06dd06697b
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-5fee4bad-9f43-479e-8660-eb06dd06697b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)