Id-5dfaa7c4-2178-45ab-b8d0-ed4fc7fd29c7

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden) > Verbindingslijnen > Id-5dfaa7c4-2178-45ab-b8d0-ed4fc7fd29c7
ArchiMate-verbindingslijn Id-5dfaa7c4-2178-45ab-b8d0-ed4fc7fd29c7
Verbindingslijn-id  : Id-5dfaa7c4-2178-45ab-b8d0-ed4fc7fd29c7
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)
ArchiMate-relatie  : Vensters => Vensters PO (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-aa80185c-667d-4214-af0a-100b3b2d5ca4 (Vensters)
Naar vorm  : Id-3f16dd0e-7f39-4ffb-bba8-67e1ced09e08 (Vensters PO)
Z-coördinaat  : 61
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :