ECK iD Attributenbeleid

Uit ROSA Wiki
Id-5a986f79-63dc-4de4-80f9-dfeb8bb83c67
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Goals > ECK iD Attributenbeleid
Overzicht
Uitgangspunt voor het attributenbeleid is dat implementatie van het ECK iD dient te leiden tot (een werkbare en wenselijke vorm van) dataminimalisatie van persoonsgegevens bij bestellen, leveren, gebruik van en toegang tot digitaal leermateriaal en het uitwisselen van leer- en toetsresultaten, inclusief de bijbehorende serviceprocessen (dataminimalisatie in de processen van de leermiddelenketen). Wat werkbaar en wenselijk is, wordt bepaald in publiek-privaat overleg
Externe verwijzing  : https://www.eck-id.nl/implementatie/documentatie/
Type  : Doel

Wordt gerealiseerd door



Komt voor in
Views
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • ECK iD Attributenbeleid (ROSA)
Details ECK iD Attributenbeleid
ArchiMate_Goal.png
Elementtype  : Goal
Element-id  : Id-5a986f79-63dc-4de4-80f9-dfeb8bb83c67
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-5a986f79-63dc-4de4-80f9-dfeb8bb83c67
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : ECK iD Attributenbeleid