Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming

Uit ROSA Wiki
Id-5a2488ba-9418-4923-ada9-7a3fcf362317
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming
Overzicht
Ketenpartijen realiseren een basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming
Stelling  : Ketenpartijen realiseren een basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming
Uitspraak  : Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming
Implicaties  : Het basisniveau omvat zaken op het gebied van privacy en beveiliging die hoe dan ook geregeld moeten zijn. De kaders in het basisniveau zijn dus in elke situatie binnen het onderwijs van toepassing en zijn gericht op: * Informatiebeveiliging door ketenpartijen. * Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkheid en integriteit; * Ketenbrede waarborging van beschikbaarheid in ketenprocessen; * Ketenbrede waarborging van controleerbaarheid; * Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen
Type  : Basisprincipe
Rationale  : Om risico's af te dekken moeten onderwijsinstellingen samen met andere ketenpartijen dus maatregelen nemen die zorgen voor veilig gebruik van - vaak privacygevoelige - gegevens. Die maatregelen zijn voor verschillende onderwijssectoren grotendeels identiek. Het is daarom belangrijk dat er kennis gedeeld wordt en dat ketenpartijen samen optrekken om te werken aan een veiliger keten.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Ketenpartijen realiseren een basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming (Principle) Basisniveau informatiebeveil- iging en privacybescher- ming Elke individuele ketenpartij dient zijn eigen (interne) informatiebeveiliging op orde te hebben. (Principle) Informatiebevei- liging door ketenpartijen Vertrouwelijkheid en integriteit moeten niet enkel door individuele ketenpartijen, maar juist ketenbreed worden gewaarborgd. (Principle) Ketenbrede waarborging van vertrouwelijkhe- id en integriteit De beschikbaarheid van relevante resources moet ketenbreed worden gewaarborgd. (Principle) Ketenbrede waarborging van beschikbaarheid- in ketenprocessen Er is ketenbrede sturing op de te nemen privacy- en beveiligingsmaatregelen. (Principle) Ketenbrede governance van privacy- en beveiligings- maatregelen Ketenpartijen maken het mogelijk vast te stellen of de in de keten genomen maatregelen in voldoende mate de risico's op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming afdekken (Principle) Ketenbrede waarborging van controleerbaarh- eid Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming (Goal) Ketenbrede informatiebeveil- iging en privacybescher- ming Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 22-01-2019 10:29:31 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-01-2019 10:29:31 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming (ROSA)
Details Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-5a2488ba-9418-4923-ada9-7a3fcf362317
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-5a2488ba-9418-4923-ada9-7a3fcf362317
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming