Meldingsregister relatief verzuim

Uit ROSA Wiki
Id-58e031d2-5100-42cc-b463-0a269720dff9
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Meldingsregister relatief verzuim
Overzicht
VO en MBO melden het relatief verzuim via het Verzuimloket aan gemeentes en krijgen terugkoppeling. PO wordt aangesloten zodat het volgende mogelijk wordt:
  • Inzage in de verzuimcijfers binnen de sector PO o.a. voor de samenwerkingsverbanden om het thuiszittersprobleem op te lossen;
  • Landelijke cijfers vanuit het verzuimregister i.p.v. vanuit de gemeentelijke tellingen;
  • Betrouwbare cijfers door standaardisatie van het meldgedrag;
  • Lastenvermindering voor gemeenten (gestandaardiseerde aanlevering) en scholen (1 meldpunt i.p.v. verschillende gemeenten).
Werkingsgebied  : PO-instellingen,VO-instellingen,BVE-instellingen,Ministerie van OCW,Gemeenten
Toelichting  :  Ingesteld bij Wet op het onderwijstoezicht art. 24h
Doelgroep  : scholen,gemeentes,OCW
Governance  : Regiegroep, waarin OCW, DUO, PO-Raad, Ingrado en VDOD zijn vertegenwoordigd.
Type  : Applicatie

Soort applicatieProcessenKetenprocessen
Van toepassing zijnde standaardenVoldoet aan


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Meldingsregister relatief verzuim (ROSA)
Details Meldingsregister relatief verzuim
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-58e031d2-5100-42cc-b463-0a269720dff9
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-58e031d2-5100-42cc-b463-0a269720dff9
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Meldingsregister relatief verzuim