Id-581d98b5-b09c-4103-a577-85439b45c5dc

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Vormen > Id-581d98b5-b09c-4103-a577-85439b45c5dc
ArchiMate-vorm Id-581d98b5-b09c-4103-a577-85439b45c5dc
Vorm-id  : Id-581d98b5-b09c-4103-a577-85439b45c5dc
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Rapporteren horizontale verantwoording (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 1008
Y-coördinaat  : 216
Z-coördinaat  : 18
Breedte  : 145
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :