Principe

Uit ROSA Wiki
Id-4fa3db7f-df94-4118-a179-8032f5a85cad
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
De architectuur bevat principes die in lijn zijn met beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd.

Attributen

  • Stelling
  • Rationale
  • Implicaties
  • Toepassingsgebied
Type  : Metamodel

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
De architectuur bevat principes die in lijn zijn met beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Principle) Principe Grouping Ontwerpgebied Het beleid en de doelstellingen die geformuleerd zijn door onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet). Hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen en doelstellingen, op gebieden zoals standaardisatie en privacy bescherming. Beleid en doelstellingen zijn in lijn met de (lange termijn) visie van de respectievelijke organisaties en voldoen aan (implementeren) wetgeving. Concrete uitwerkingen van beleid en doelstellingen zijn afspraken zoals standaarden en ontwerpkaders. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Goal) Beleid en doelstellingen Een Afspraak is een concrete (ketenbreed) overeengekomen uitspraak waar alle partijen die zich comitteren aan ROSA zich aan houden. Afspraken hebben concreet de vorm van ontwerpkaders of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. (Requirement) Afspraak AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-06-2021 05:23:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-06-2021 05:23:04 CEST


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Principe
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-4fa3db7f-df94-4118-a179-8032f5a85cad
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-4fa3db7f-df94-4118-a179-8032f5a85cad
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Principe